Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Διαβάστε τι έγραφαν οι δωσίλογοι δημοσιογράφοι το 1941....και συγκρινεται τα με αυτα που λενε τωρα;...Διαβάστε τι έγραφαν οι δωσίλογοι δημοσιογράφοι το 1941
Διαβάσαμε τις αράδες του δωσίλογου δημοσιογράφου της εποχής και παγώσαμε, ανατριχιάσαμε.
Ίδιο ύφος, ίδια επιχειρηματολογία με τα σημερινά ακριβοπληρωμένα παπαγαλάκια, που χυδαία προπαγανδίζουν υπέρ μνημονίων και άλλων «σωτήριων» μονόδρομων. Διαβάστε και μόνοι σας, είστε θεωρούμε άπαντες ικανοί να κάνετε τις συγκρίσεις με τις μέρες μας…
Ο γερμανοτσολιάς δημοσιογράφος του 1941 έγραφε:
«Αι περιστάσεις τας οποίας διέρχεται σήμερον η Ελλάς, εις την δύσκολον αυτήν καμπήν της Ευρωπαϊκής ιστορίας, είναι εξαιρετικαί. Όλαι αι εκδηλώσεις της ζωής μας έχουν καταφανή τα δείγματα μιαςπρωτοφανούς κρίσεως. Η οικονομική δε κρίσις θα ήτο ίσως ολιγώτερον αισθητή, αν δεν υπήρχεν εις την Ελληνικήν ζωήν, τόσον έκδηλος, η ηθική και λογική κρίσις εκ της οποίας πάσχομεν ως κοινωνικόν σύνολον. Το χρήμα δεν θα υφίστατο τότε τον σημερινόν εκμηδενισμόν. ο πλούτος θα έρριπτε και ένα βλέμμα φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης εις τα πλήθη των πειναλέων, αι λαϊκαί τάξεις θα ανεκουφίζοντο με τας γενναίας χειρονομίας των ευπόρων. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού…
» Είπομεν: Υποφέρομεν και από κρίσιν «λογικού». Ό,τι αγωνιζόμεθα από της επομένης της Μικρασιατικής καταστροφής να οικοδομήσωμεν εις την Ελλάδα, λειώνει τώρα ως ο πάγος. Τα θεμέλια του κράτους τρίζουν. Τα παν εις την χώραν αυτήν που άλλοτε ήστραψε το φως ενός λαμπρού πολιτισμού, καταρρέει, κυλίεται, πέφτει…
» Και ενώ ο οίκος μας σείεται από τας βάσεις του και γύρω μας καπνίζουν ακόμη τα συντρίμμια του πολέμου, ημείς -ω τη αναισθησία μας!- ομφαλοσκοπούμεν επί των «πολεμικών νέων» και, κλείοντες τους οφθαλμούς προ της αδυσωπήτου πραγματικότητος, προβαίνομεν εις εκδηλώσεις αι οποίαι μας φέρουν εγγύτερον προς την ολοκληρωτικήν καταστροφήν.
» Δεν είναι καιρός δια μεμψιμοιρίας ούτε αι στιγμαί επιτρέπουν παρανοήσεις. Η θέσις μας είναι σαφής: Η Ελλάς του κ. Μέχρις Εσχάτων ετάφη μετά μια συντριπτικήν ήτταν. Εις την θέσιν της εγεννήθη η Ελλάς του «ζωτικού χώρου της Ιταλίας». Η πρώτη όζει πτωμαΐνης. Η δευτέρα έχει την δρόσον μιας νέας ζωής. Ας την αγκαλιάσωμεν σφιχτά.Ίσως με την νέαν τάξιν πραγμάτων ατενίσωμεν καλύτερας ημέρας. Ίσως εξέλθομεν εκ της δεινής θέσεως εις την οποίαν ευρεθήκαμεν την επομένην της στρατιωτικής καταρρεύσεως. Ίσως μας δοθούν τα μέσα να ζήσωμεν…
» Το επιβάλλει το εθνικόν συμφέρον μας. Η γενέα αυτή δεν πρέπει να αφανισθή από την πείναν. Τα νειάτα να μη μαρανθούν από τον λίβαν της δυστυχίας. Έχομεν ιστορίαν και πεπρωμένα. Συνεχίζομεν την υπερτρισχιλιετή παράδοσιν μιας ζωτικής φυλής. Είμεθα ράτσα φτιαγμένη από γνήσιον Αριανόν μέταλλον. Διατί, λοιπόν, να διακυβεύωμεν το παν, αυτήν ταύτην την ύπαρξιν μας, εις ανοήτους εκδηλώσεις κατ΄εκείνων οι οποίοι είναι σε θέσιν σήμερον να μας δώσουν χείρα βοηθείας; Και κατά τι είναι περισότερον Έλληνες εκείνοι οι οποίοι κοιμώνται αποκλειστικώς με το φευγαλέον όνειρον της Αγγλικής κατισχύσεως, από ημάς που αξιούμεν προσγείωσιν εις την σημερινήν πραγματικότητα όλων των Ελλήνων, χάριν της κοινής σωτηρίας;
» Μια ειλικρινής συνεργασία με τους χθεσινούς αντιπάλους μας, με τας δυνάμεις του άξονος, θα μας έσωζεν ίσως από το χάος. Τα αναιμικά από την πείναν παιδάκια, θα εύρισκον μίαν φέταν ψωμιού. οι τρικλίζοντες νήστεις γέροντες θα ημπορούσαν να τρώγουν άπαξ τουλάχιστον της ημέρας. αι θηλάζουσαι μητέρες δεν θα εξηντλούντο και η γενεά μας θα ίστατο ορθία εν μέσω της Ευρωπαϊκής καταιγίδος. Διατί να την αρνηθώμεν την συνεργασίαν αυτήν;Το επαναλαμβάνομεν: Οφείλομεν να προσγειωθώμεν. Άλλως ας πάρωμεν σφουγγάρι και ας σβύσωμεν εκ του Ευρωπαϊκού χάρτου και την Ελλάδα και την ιστορίαν και τα ιδανικά μας…»


Η ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ...ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ

Μάλλον πρέπει να παίρνει γενοσημα χάπια εδώ και χρόνια και το πιο πιθανό είναι να του δημιούργησαν μόνιμο πρόβλημα αλλιώς δεν εξηγείται ..Ακουστε την παπαρολογία του στην βουλή του μεγάλου πρώην εργατοπατέρα και νυν μνημονιακου ...Η βλάκας είναι η κάτι πίνει δεν εξηγείται αλλιώς....

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Επιλεκτική χρεοκοπία πρώτα............ και αναβάθμιση μετά το PSI

Σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας (selective default) θα βρεθεί η Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί το PSI και να αναβαθμιστεί εκ νέου η οικονομία της. Στο καθεστώς αυτό αναμένεται να υποβαθμίσουν την Ελλάδα οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης εξαιτίας της αδυναμίας της χώρας να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των ομολόγων και στην εφαρμογή του «κουρέματος». Η αρχή έγινε την περασμένη εβδομάδα με την υποβάθμιση της Fitch, η οποία έφερε την ελληνική οικονομία μία βαθμίδα πριν από την επιλεκτική χρεοκοπία και όπως εκτιμούν τραπεζικές πηγές αναμένεται να ακολουθήσουν τόσο η S&P όσο και η Moody's.
Η αναμενόμενη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σημαίνει ότι πρόσκαιρα θα υπάρχει πρόβλημα στη χρηματοδότηση των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία θα σταματήσει να δέχεται ως εγγύηση ελληνικά ομόλογα. Το χρηματοδοτικό αυτό κενό όμως θα καλυφθεί αμέσως από το ευρωπαϊκό ταμείο EFSF, το οποίο διαθέτοντας κεφάλαια ύψους 30 δισ. ευρώ θα παρέχει τις εγγυήσεις στην ΕΚΤ όσο καιρό διαρκεί η αξιολόγηση της επιλεκτικής χρεοκοπίας. Μετά την ολοκλήρωση του PSI και την ανταλλαγή των ομολόγων, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η αξιολόγηση της χώρας θα αναβαθμιστεί και τα νέα ομόλογα θα γίνονται πλέον δεκτά από την ΕΚΤ, διασφαλίζοντας την αποκατάσταση της ρευστότητας του συστήματος.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η υποβάθμιση της Ελλάδας σε selective default θα ενεργοποιήσει τα CDS, οι τιμές των οποίων τις τελευταίες ημέρες έχουν ανέβει σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα πάρουν τα κέρδη τους και κάποιοι άλλοι, κυρίως ευρωπαϊκές τράπεζες, θα γράψουν ζημιές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι δύσκολο να υπολογιστεί το ύψος των ζημιών, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ευκαταφρόνητο.
Οσον αφορά την εφαρμογή του PSI, κρίσιμη θεωρείται η αποδοχή από τους κατόχους των ελληνικών ομολόγων της ρήτρας συλλογικής ευθύνης (CACs). Οι κάτοχοι των ομολόγων που θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή, ταυτόχρονα θα υπογράφουν αν επιθυμούν να προχωρήσουν σε εξουσιοδότηση προς το ελληνικό Δημόσιο να ενεργοποιήσει τα CΕACs. Σύμφωνα με τον νόμο για το PSI που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή, για να συγκληθεί η συνέλευση των ομολογιούχων που θα αποφασίσουν τη συμμετοχή στο «κούρεμα» όλων των κατόχων ελληνικών ομολόγων απαιτείται η εξουσιοδότηση του 50%.
Στη συνέχεια στη γενική συνέλευση είναι απαραίτητη η θετική ψήφος του 66% των παρισταμένων. Μόνο το ποσοστό των ελληνικών τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων είναι της τάξεως του 40%. Ως εκ τούτου εκφράζεται αισιοδοξία ότι το εγχείρημα θα έχει θετική κατάληξη. Μάλιστα κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι τελικά η συμμετοχή στο PSI θα είναι εξαιρετικά υψηλή.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, από την ανταλλαγή των ομολόγων και την όλη διαδικασία αναμένεται να εγερθούν πολλά νομικά θέματα και αρκετές περιπτώσεις να καταλήξουν στα δικαστήρια. Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένες εκτιμήσεις «θα ανοίξουν τεράστιες δουλειές για τα δικηγορικά γραφεία».